قوانین و مقررات

1- تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در‌این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر می‌باشد:

۱-۱- بیدار: خدماتی نرم‌ افزاری که توسط شرکت به‌منظور‌ایجاد پل ارتباطی بین مشتری و سرویس‌دهنده، ارائه می‌شود.

۱-۲- کاربر: شخصی حقیقی‌یا حقوقی است؛ اعم از مشتری و سرویس‌دهنده که از طریق‌اینترنت به بیدار متصل و از خدمات نرم افزاری آن بهره‌مند می‌شود.

۱-۳- کاربران: در‌این سند کاربر مشتری و کاربر سرویس‌دهنده به همراه هم، با نام کاربران استفاده می‌شوند.

۱-۴- کاربر سرویس‌دهنده: شخص حقوقی است که در بیدار به‌منظور دریافت درخواست خدمات و ارائۀ خدمات ثبت‌نام کرده ‌است.

۱-۵- کاربر مشتری::شخص حقیقی است که در بیدار به‌منظور ارسال درخواست خدمات ثبت‌نام کرده‌ است.

۱-۶- حساب کاربری: حسابی است که‌اشخاص برای استفاده از خدمات بیدار در سایت بیدار‌ایجاد کرده‌اند.

۱-۷- اعتبار: مبلغی است که کاربران سرویس‌دهنده در حساب کاربری خود به‌منظور استفاده از خدمات بیدار دارند.‌این مبلغ به‌صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب منظور و محاسبه خواهد شد.

۱-۸- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار بیدار قرار داده می‌شود؛ اعم از اطلاعاتی که به‌صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به‌صورت خودکار و در نتیجۀ بهره‌برداری از خدمات بیدار در اختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به سفر؛ اعم از زمان سفر، هتل محل اقامت، مقصد سفر، و غیره.

۱-۹- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد.

2- حساب کاربری

۲-۱- کاربران با ثبت‌نام در بیدار و همچنین با هر بار استفاده از خدمات بیدار، می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری بیدار را به‌صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته‌اند.‌این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییر کند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از بیدار به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۲- برای استفاده از خدمات بیدار لازم است که هر کاربر مشتری اعم از شخص حقیقی و‌یا حقوقی‌یک حساب کاربری بسازد. تنها‌اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن داشته و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در بیدار نمایند. برای استفاده از خدمات بیدار کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی و‌ایمیل خود را ثبت نماید.

۲-۳- کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته‌شده را به‌صورت صحیح و به‌روز در بیدار وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربران می‌باشند. در صورت اثبات خلاف‌این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

۲-۴- کاربران متعهد می‌گردند که صرفا با‌ایمیل متعلق به خود نسبت به ثبت‌نام در بیدار اقدام نمایند. در غیر‌این صورت در برابر شخص ذی‌نفع صاحب‌ایمیل تماما مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از‌این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود.

۲-۵- هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند‌یک حساب کاربری به عنوان کاربر مشتری‌یا کاربر سرویس‌دهنده بنا به مورد در بیدار داشته باشد. در صورتیکه شرکت اطلاع‌یابد که به نام‌یک شخص اعم از حقیقی و‌یا حقوقی حساب‌های کاربری متعددی وجود دارد، مجاز به اقدام نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور خواهد بود.

۲-۶- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری‌اشخاص حقیقی و‌یا حقوقی در بیدار‌یا سایر خدمات مربوط به بیدار انجام می‌شود، بنا به مورد، به عهدۀ کاربران است. بنابراین مسئولیت مشتریانِ غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات بیدار استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خود کاربر مشتری می‌باشد.

۲-۷- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن‌یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده باشد، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

۲-۸- کاربران حق ندارند به‌اشخاص حقیقی‌یا حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را داده و‌یا حساب خود را به شخص حقیقی‌یا حقوقی دیگری منتقل نمایند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره‌برداری از خدمات بیدار متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.

۲-۹- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و‌یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در‌این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و‌یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر‌این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری نماید.

3- استفاده از بیدار

۳-1- با استفاده از خدمات بیدار کاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشند که از آن برای انجام هیچ فعالیت غیر ‌قانونی بر طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ ایران، و‌ یا اعمال خلاف شرع‌ یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند.

۳-2- کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات بیدار به‌صورتیکه به بیدار‌یا شرکای آن صدمه‌ای وارد شود استفاده نکنند. در صورتیکه کاربران نسبت به سوء استفاده از امکانات فراهم‌شده در خدمات بیدار در جهت منافع شخصی و‌یا آسیب‌رسانی به منافع شرکت، اعم از مادی و معنوی اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و‌یا سایر مراجع ذی‌صلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

۳-3- کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک،‌ایمیل و‌یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال‌این پیام‌ها قطع شود. اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت‌این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شده و‌یا اطلاعات مقتضی به‌موقعبه‌ایشان نرسد.

۳-4- کاربر سرویس‌دهنده می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود مستقل از روش کسب آن دارد، فقط برای استفاده از خدمات بیدار قابل استفاده است و امکان دریافت‌این وجه را به‌صورت نقد ندارد.

۳-5- مسئولیت تامین‌اینترنت، سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات بیدار به عهدۀ کاربران است.

5-3 -کاربران متعهد می‌شوند در طول معامله، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مشتریان‌یا سرویس‌دهندگان در خدمات بیدار ارائه شده است استفاده کنند. استفادۀ کاربران از‌این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی‌ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به‌صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.

6-3 - با استفاده از خدمات بیدار کاربران می‌پذیرند که در حین استفاده، بیدار را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود بجز آنچه درخواست مشتری است قرار ندهند، و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات دیگر و خدمات شخصی و‌یا متعلق به دیگران خودداری نمایند.

3-7 -کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی‌ایران در هنگام استفاده از بیدار هستند.

8-3 - کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌دارند که متن حریم خصوصی بیدار را مطالعه کرده و مورد قبول‌ایشان است.

3-9- کاربران می‌پذیرند که بیدار تنها خدمات نرم‌افزاری، و نه خدمات مسافرت بوده و ارتباط بین مشتریان و سرویس‌دهندگان را جهت توافق بر انجام‌یک معامله فراهم می‌کند. در خدمات بیدار کاربران مختارند‌یک درخواست را بپذیرند‌یا رد کنند. لذا هر معامله‌ای که مشتری با سرویس‌دهنده انجام می‌دهد باید به عنوان‌یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین سرویس‌دهنده و مشتری در نظر گرفته شود.

3-10 -خدمات بیدار ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت بیدار کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که‌این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و بیدار مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات‌این شرکت‌ها ندارد.

3-11 - از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری مشتری، مشتری و ‌یا مشتریانی به غیر از کاربر مشتری از خدمات بیدار استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر سرویس‌دهنده و شرکت متوجه کاربر مشتری بوده و بدین ترتیب کاربر مذکور و مشتریان مربوطه نسبت به شرکت دارای مسئولیت تضامنی می‌باشند.

4- هزینه‌ها و پرداخت

۴-1- شرکت هیچگونه مسئولیتی درقبال هزینه‌ی معامله‌ی انجام‌شده ندارد. هزینه از سوی کاربر سرویس‌دهنده تعیین می‌گردد و از سوی کاربر مشتری پرداخت می‌شود. بیدار برای انجام‌این معامله‌ها هیچگونه درگاه بانکی ارائه نمی‌دهد و پرداخت باید از طریق راه‌هایی که کاربران توافق کنند پرداخت شود. بیدار هیچگونه درصد ‌یا پورسانتی از‌این معامله عایدی نخواهد داشت و مسئولیتی در قبال معامله‌ی انجام‌شده ندارد. بدیهی است کاربران باید قبل از پرداخت هرگونه هزینه و ‌یا انجام هرگونه معامله، بررسی‌های لازم را انجام دهند.

۴-2- پرداخت هزینۀ شارژ حساب کاربری کاربر سرویس‌دهنده، تنها می‌تواند از طریق روش‌ درگاه بانکی که توسط بیدار مشخص می‌شود، صورت گیرد.

۴-3- کاربران سرویس‌دهنده می‌پذیرند هزینۀ معرفی کاربر مشتری به کاربر سرویس‌دهنده، ممکن است بسته به ویژگی‌های خدماتی که کاربر سرویس‌دهنده ارائه می دهد، متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام‌شده از سوی شرکت براساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده و در صورت پذیرش از سوی کاربر سرویس‌دهنده،‌ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهند داشت.

۴-4- کاربر سرویس‌دهنده می‌پذیرد پس از صفر شدن اعتبار حساب کاربری‌اش اقدام به شارژ مجدد آن کند. در زمانی که اعتبار حساب کاربری کاربر سرویس‌دهنده صفر است، می تواند درخواست کاربر مشتری را مشاهده کند؛ اما قادر به ارسال پیشنهاد روی آن و متعاقب آن دسترسی به اطلاعات تماس کاربر مشتری نخواهد بود.

5- مسئولیت بیدار

۵-۱- شرکت با تمام امکانات خود، تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران و استفاده از خدمات بیدار بین کاربران می‌کند.

۵-۲- شرکت با استفاده از نظارت‌های خود و انجام پرسش‌هایی از کاربران و پرسیدن دلایل عدم پذیرش درخواست یا پیشنهاد تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.

۵-۳- شرکت تلاش خود را جهت فراهم‌نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم خواهد نمود. اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و ...) نخواهد داد.

۵-۴- تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط ‌اشخاص ثالث، مگر برابر تصمیم مقام ذی‌صلاح قضایی، ممنوع می‌باشد. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به ایشان می‌باشد.

۵-5- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات بیدار و استفاده از نرم‌افزار‌های مشتری و سرویس‌دهنده، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط بیدار در نرم‌افزار قرار داده شده است و‌اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات بیدارآشنا شوند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق بیدار امکان‌پذیر است و به‌منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و‌اشخاص ثالث به‌صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.

۵-6- مسئولیت بیدار فقط در فرضی است که کاربر مشتری از طریق بیدار درخواست ارسال کرده و کاربر سرویس‌دهنده نیز ‌این درخواست را پذیرفته است. پس از آن، تمام معاملات انجام‌شده در خارج از بیدار صورت گرفته و هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

6- مسئولیت کاربران

۶-۱- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت. همچنین شرکت می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذی‌صلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت به‌عمل آورد.

۶-۲- هر گونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار شرکت شود، تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و شرکت حق غیر فعال نمودن کاربران و اقدام قانونی علیه ایشان را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.

۶-۳- کاربر سرویس‌دهنده متعهد می‌شود تنها پیشنهادی مرتبط با درخواست کاربر مشتری برای او ارسال کند و از تبلیغ موارد غیر مرتبط پرهیز کند. در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در این زمینه، در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام نموده و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود.

4-6- کاربر مشتری متعهد می‌شود درخواست‌های واقعی ارسال کند و از ارسال چند درخواست مشابه به‌صورت همزمان و ارسال درخواست‌های غیر واقعی پرهیز نماید. در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در این زمینه، در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و مسدود کردن حساب کاربری‌اش اقدام خواهد نمود.

5-6- کاربران متعهد هستند از شماره‌ تماس طرف مقابل که پس از قبول یک پیشنهاد آشکار می‌شود سوء استفاده نکنند. در‌این مورد مسئولیتی بر عهده‌ی شرکت نخواهد بود. اما اگر به اعتبار شرکت لطمه‌ای وارد شود، در صورت لزوم به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام نموده و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود.

7- موارد فنی

7-۱- کاربران حق اقدام به هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای بیدار شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس (Reverse Engineering) ‌یا فعالیت‌های مشابه را، مگر با صدور قانونی اجازه‌ی آن، ندارند.

7-۲- کاربران مجاز به ارائۀ نسخۀ دیگری از خدمات بیدار روی سرورهای دیگر، با استفاده از روش‌های Framing، Mirroring‌یا روش‌های دیگر نیستند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار بیدار‌ یا در روش ارائۀ خدمات تغییر ‌یا اخلالی ایجاد نماید.

7-۳- کاربران حق اجرای نرم‌افزار ‌یا اسکریپتی با هدف ایندکس‌گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات بیدار را ندارند.

7-۴- کاربران حق انجام هیچگونه فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیر قانونی و غیر متداول به بخش‌های سامانۀ بیدار ‌یا سامانه‌های مرتبط با آن را ندارند.

8- قطع خدمات

شرکت طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات بیدار را در شرایطی که به هر دلیلی به این نتیجه برسد که حضور‌یک کاربر (سرویس‌دهنده یا مشتری) می‌تواند برای شرکت، سایر مشتریان یا سرویس‌دهندگان خطرناک بوده یا مطلوب نباشد را داراست. در‌این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و ‌یا اعتراضی را نخواهد داشت.

9- توافق از راه دور

9-۱- کاربران توافق می‌کنند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر، اعم از تغییر و اضافه‌نمودن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به شرکت، از طریق سامانه بیدار بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کنند.

9-۲- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

9-۳- کاربران می‌پذیرند هرگونه رویه، ‌اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف شرکت به منزله امضاء الکترونیکی و قبولی محسوب شده و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

9-۴- کاربران با عضویت در خدمات بیدار، قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.