بیدار چگونه کار می‌کند؟

نوع خدمات مورد نظر خود را انتخاب کنید.
محدوده مکانی یا مسیر مورد نظر خود را مشخص نمایید
بازه زمانی مورد نظر خود را نیز مشخص نمایید
چه سطحی از کیفیت را انتخاب می‌کنید؟
مقدار یا تعداد مورد نیاز شما چه قدر است؟
بودجه پیش‌بینی شده شما چه قدر است؟
چه امکانات ویژه‌ای مد نظر دارید؟
منتظر دریافت پیشنهاد از کسب و کار باشید.

خیالتان راحت، تا اینجا همه چیز محرمانه است.
یعنی کسب و کارها اطلاعات شخصی شما را ندارند و فقط براساس اطلاعات درخواست شما پیشنهاد خود را ارائه می‌دهند.

بهترین پیشنهاد را انتخاب کنید.

از میان پیشنهادهای دریافتی، بهترین گزینه را انتخاب کنید. بیدار ارتباط شما با آن کسب و کار را برقرار خواهد کرد و در صورت تمایل می‎توانید با کسب و کار مد نظرتان وارد معامله شوید

کسب و کار را از همه نظر ارزیابی کنید

با ارزیابی کسب و کارها، سایر کاربران را برای یک انتخاب بهتر یاری کنید.
هم از نظر قیمت
هم از نظر کیفیت
هم از نظر پاسخ‌گویی و زمان ارائه خدمات